UEFISCDI

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică, subordonată din punct de vedere administrativ Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și funcțional Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) și altor consilii consultative ale MEC.

Misiunea organizației este de a gestiona resursele financiare necesare pentru a susține dezvoltarea învățământului superior și a cercetării științifice. Pentru aceasta organizația urmărește atragerea de noi surse financiare și orientarea activităților sale spre un management de calitate al finanțării învățământului superior și al cercetării științifice. UEFISCDI are experiență în realizarea de studii, analize statistice și rapoarte privind diferite aspecte ale învățământului superior. De asemenea, participă la formularea de propuneri privind indicatori de calitate care măsoară nivelul de performanță al rezultatelor instituțiilor de învățământ superior.

Prin natura misiunii sale, UEFISCDI dezvolta o puternică legătură funcțională cu universitățile din România.

Pentru mai multe informații privind UEFISCDI și CNFIS, vizitați pagina de internet http://uefiscdi.gov.ro/.