Întrebări frecvente

Ce este cercetarea națională EUROSTUDENT?

Ce este cercetarea națională EUROSTUDENT?

Cercetarea națională EUROSTUDENT reprezintă implementarea, la nivel național, a unui studiu care urmărește colectarea și analizarea de date privind condițiile de viață și de studiu ale studenților din Europa, cu scopul de a obține indicatori comparabili pe plan european.

Read More
În ce constă cercetarea?

În ce constă cercetarea?

Cercetarea consta în aplicarea unui chestionar on-line la nivelul studenților din ciclurile de licență și master.
Principalele subiecte analizate sunt: situația și contextul actual al studiilor, condițiile de viata și de studiu, mobilitatea internațională și situația familială a studentului.

Read More
Cine poate participa?

Cine poate participa?

Cercetarea se adresează tuturor studenților din ciclurile de licență și master care studiază în acest moment la universitățile din România, atât din mediul public, cât și din cel privat.

Read More
Ce motive am pentru a participa la acest studiu?

Ce motive am pentru a participa la acest studiu?

Participarea la studiu este voluntară și nu este recompensată material. Ca urmare, alegerea de a participa sau nu este decizia fiecărui student în parte, în funcție de propriile interese și de propriul nivel de percepție a importanței studiului pentru sistemul de învățământ românesc.
Fiecare contribuție este importantă, deoarece o imagine cuprinzătoare a condițiilor de viață și studiu ale studenților și, implicit, identificarea modalităților prin care universitatea îi poate sprijini pe parcursul studiilor pot fi obținute numai printr-o largă participare.

Read More
Ce trebuie să fac pentru a participa?

Ce trebuie să fac pentru a participa?

Participarea la studiu consta în completarea chestionarului on-line. Pentru aceasta este necesară accesarea paginii chestionarului din invitația de participare la studiu sau accesarea linkului https://chestionar-studenti.ro/

Read More
Cât durează completarea chestionarului?

Cât durează completarea chestionarului?

În urma testelor realizate, s-a observat că timpul necesar pentru completarea chestionarului on-line este de aproximativ 15 minute.

Read More
Cum completez chestionarul on-line?

Cum completez chestionarul on-line?

Completarea chestionarului on-line poate fi începută imediat după accesarea paginii de Internet (element ce garantează anonimitatea dvs.). La majoritatea întrebărilor se răspunde prin bifarea („click stânga”) a variantei (răspuns simplu) sau variantelor (răspuns multiplu) alese. Acolo unde este cazul, se face selecție din listele disponibile. Uneori, informațiile privind anii sau alte elemente se introduc în spațiile dedicate prin scriere directa. Răspunsurile sunt salvate îndată ce treceți la pagina următoare,  folosind butonul „Pagina următoare” (aflat în partea inferioară a paginii de lucru). Răspunsurile salvate într-o pagină anterioară pot fi modificate prin revenirea în aceasta (folosind butonul „Pagina anterioara”), fapt care reactivează automat toate câmpurile conținute. Completarea chestionarului poate fi întreruptă în orice moment, fără a pierde informațiile introduse. Continuarea procesului de completare este posibilă prin accesarea link-ului din mail-ul primit. Completarea chestionarului se va considera încheiată după apăsarea butonului „Finalizează chestionar”.

Read More
Cum sunt folosite răspunsurile mele după completarea chestionarului?

Cum sunt folosite răspunsurile mele după completarea chestionarului?

Informațiile furnizate de studenți prin completarea chestionarelor vor fi anonimitate și colectate într-o bază de date aflată pe serverul echipei de cercetare (de la nivelul UEFISCDI și ISE). Informațiile vor fi apoi analizate la nivel statistic, evitându-se orice trimitere la o persoană participantă sau informație care poate conduce la identificarea unei persoane (cazurile verificate de o singură persoană participantă la studiu nu vor fi menționate). De asemenea, se va evita introducerea oricăror aprecieri de natura subiectiva ale universităților sau ale unor persoane fizice. Rezultatele analizelor vor fi publicate pe pagina web a studiului.

Read More
Voi putea primi personal rezultatele cercetării?

Voi putea primi personal rezultatele cercetării?

La solicitare, va putem transmite și dvs., prin e-mail, un raport al rezultatelor cercetării la nivel național. Vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens. Raportul rezultatelor nu va putea fi transmis decât după încheierea etapei de analiză, în a doua jumătate a anului 2020.

Read More
Ce se va întâmpla ulterior cu rezultatele cercetării?

Ce se va întâmpla ulterior cu rezultatele cercetării?

Rezultatele cercetării vor reprezenta o analiză detaliată a condițiilor de viață și de studiu ale studenților din România. Raportul de analiză va reprezenta astfel un suport fundamental pentru luarea de decizii privind sistemul de învățământ superior în ansamblu. Totodată, rezultatele cercetării pot fi utilizate de către universitățile participante pentru a-și îmbunătăți calitatea serviciilor oferite studenților și pentru a identifica alte modalități de sprijin pentru studenți pe parcursul studiilor.

Read More
Cine efectuează această cercetare?

Cine efectuează această cercetare?

Cercetarea este coordonata de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin Institutul de Științe ale Educației (ISE) și Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în cadrul studiului european EUROSTUDENT , aflat în a șaptea etapă de implementare.

Read More