Protecția datelor

Datele de contact ale absolventului și accesul la chestionar Aceasta secțiune prezintă informații cu privire la modul de gestiune a datelor de contact ale studentului (adresa de email) și a celor completate de acesta în chestionar, pentru asigurarea confidențialității și anonimității datelor.

1. De unde obține echipa de cercetare informații cu privire la datele de contact ale studentului?

Datele de contact ale studentului sunt înregistrate și păstrate în cadrul universității/facultății, în conformitate cu reglementarule legislative în vigoare privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste date de contact (doar adresele de e-mail) sunt centralizate de către echipa de cercetare de la nivel național, în format electronic, într-o baza de date cu acces restricționat, urmând să fie utilizate exclusiv în vederea realizării acestei cercetări, pentru transmiterea automata a invitațiilor de participare.

2. De ce sunt universitatea/facultatea și echipa de cercetare autorizate să utilizeze pentru această cercetare datele de contact ale studentului?

Datele de contact ale studentului pot fi transferate și procesate de către universitate/facultate doar în scop științific sau pentru a-și îndeplini activitățile / sarcinile instituționale. Ambele condiții sunt îndeplinite în cadrul acestei cercetări: a) Experții UEFISCDI și ISE centralizează răspunsurile tuturor studenților din facultățile/universitățile participante și analizează datele exclusiv în scop științific, asigurându-se protecția datelor cu caracter personal și anonimitatea respondentului. b) Rezultatele acestei cercetări pot fi utilizate de universități/facultăți pentru a-și îmbunătăți serviciile oferite studenților și pentru creșterea calității procesului de predare – învățare. Adresa de e-mail a studentului (singura dată de contact salvată) nu va fi utilizată pentru niciun alt scop decât cel de a invita și de a le reaminti studenților să participe la cercetare. Toți angajații care au acces la date cu caracter personal în perioada derulării cercetării naționale EUROSTUDENT sunt supuși legislației în vigoare cu privire la protecția datelor. În acest context, furnizarea către terțe părți de informații referitoare la datele de contact ale studentului, este strict interzisă și această interdicție rămâne valabilă și în condițiile în care cei care le gestionează nu mai sunt angajați în cadrul instituției respective.

 3. Ce presupune completarea chestionarului on-line?

Chestionarul on-line se completează prin accesarea link-ului individualizat, transmis prin intermediul invitației de participare la studiu. În momentul completării chestionarului, răspunsurile sunt salvate într-o baza de date localizată pe serverul central al UEFISCDI. Pentru asigurarea anonimității respondentului și a informațiilor furnizate de către acestă prin completarea chestionarului, datele de contact furnizate vor fi salvate și utilizate separat de răspunsurile la chestionar. Echipa de cercetare va utiliza datele de contact ale studentului (adresa de e-mail) doar pentru transmiterea automata a invitațiilor de participare la studiu. În urma etapei de aplicare a chestionarului, răspunsurile vor fi analizate statistic la nivel central, rezultatele cercetării urmând să fie publicate doar în scop științific, fără a include concluzii individuale privind universități/facultăți sau persoane fizice.

 4. Rezultate

Rezultatele cercetării vor fi publicate doar în scop științific și nu vor include concluzii individuale privind universități/facultăți sau persoane fizice.

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați pe e-mail: eurostudent_ro@uefiscdi.ro.