Institutul de Științe ale Educației

Institutul de Științe ale Educației (ISE) este o instituție națională de cercetare, dezvoltare, inovare și formare în domeniile educației și tineretului, unitate conexă Ministerului Educației și Cercetării. Institutul de Științe ale Educației își propune să contribuie activ la inovația în educație prin expertiză, formare, studii și cercetări, misiunea sa fiind să ofere suportul științific necesar celor mai noi abordări în educație, pentru o învățare autentică, activă și creativă. Institutul vine astfel în sprijinul unor actori diverși: decidenți, școli și universități, cadre didactice, părinti, copii, tineri și adulți angajați în învățare pe parcursul întregii vieți. Cercetătorii Institutului au o experiență relevantă în dezvoltarea proiectelor de cercetare în domenii diverse: curriculum școlar, teoria educației, educație preșcolară, alternative educaționale, politici educaționale și de tineret, management școlar, evaluare, educația copiilor aflați în situație de risc, educația adulților, formare continua, consiliere și orientare. În implementarea proiectelor de cercetare, ISE colaborează cu ministere și agenții guvernamentale, inspectorate școlare și case ale corpului didactic, companii și organizații ale societății civile din țară și din străinătate. Până în prezent, Institutul a implementat activ proiecte naționale și internaționale în domeniul educației și al tineretului, a elaborat programe școlare și de formare a cadrelor didactice, a realizat proiecte pilot în domenii inovative ale învățării. Pentru mai multe informații despre ISE, vizitați: http://www.ise.ro/.