Componenta națională

Studiul european EUROSTUDENT se realizează cu sprijinul direct al țărilor participante, care desfășoară cercetările naționale prin implicarea directă a grupurilor de cercetare și a factorilor de decizie în dezvoltarea instrumentului de cercetare, aplicarea acestuia la nivelul grupului țintă, analiza rezultatelor și utilizarea acestora în stabilirea și fundamentarea direcțiilor strategice naționale, privind dimensiunea socială a învățământului superior. Cercetarea națională din cadrul studiului EUROSTUDENT VII este coordonată de Ministerul Educatiei și Cercetarii (MEC), prin Institutul de Științe ale Educației (ISE) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Cercetarea constă în aplicarea unui chestionar on-line tuturor studenților din ciclurile de licență și master din învățământul superior public și privat. Principalele subiecte analizate sunt: situația și contextul actual al studiilor, condițiile de viață, mobilitatea internațională și situația familiala a studentului. Pentru mai multe informații, puteți accesa documentul Structura chestionar EUROSTUDENT VII.   Echipa de cercetare transmite în mod automat invitațiile de participare tuturor studenților. Fiecare student primește un link către chestionarul on-line, asigurându-se astfel protecția accesării neautorizate (pentru mai multe detalii privind protecția datelor, vizitați Protecția datelor, de la secțiunea Informații utile) În urma etapei de aplicare a chestionarului, răspunsurile vor fi analizate statistic la nivel central, rezultatele cercetării urmând să fie publicate doar în scop științific, fără a include concluzii individuale privind universități/facultăți sau persoane fizice. Pentru mai multe informații privind rezultatele obținute până în prezent la nivel național si european, vă rugăm să vizitați secțiunea Rezultate.