Universitati participante

Home / Universitati participante

Lista facultatilor institutiilor de invatamant superior public si privat, care fac parte din esantionul reprezentativ la nivel national (EUROSTUDENT V):

UNIVERSITATEA FACULTATEA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAŢIILOR
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FILOSOFIE
FACULTATEA DE CHIMIE
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
FACULTATEA DE MARKETING
FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARTE PLASTICE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI  ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE
UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE
UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢĂ ŞI INGINERIA MATERIALELOR
FACULTATEA DE LITERE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞIMEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE”IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MEDICINĂ
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI FACULTATEA DE CHIMIE
FACULTATEA DE LITERE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE
FACULTATEA DE MINE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE
UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞIFARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE FARMACIE
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE MEDICINĂ
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR – CONTABIL
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
UNIVERSITATEA “APOLLONIA” DIN IAŞI FACULTATEA DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “PARTIUM” DIN ORADEA FACULTATEA DE ARTE